Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Eindopdracht karakteristieke eigenschappen

Hieronder zie je een overzicht van de standaardfuncties. Daaronder staat een overzicht van de kakateristieke eigenschappen van die functies en de bijbehorende grafieken.

 • Maak een overzicht van alle karakteristiek eigenschappen van de standaardfuncties

standaard functies
 • lineaire of eerstegraadsfunctie
 • kwadratische of tweedegraadsfunctie
 • machtsfunctie
 • exponentiële en logaritmische functie
 • goniometrische functie
 • gebroken lineaire functie
 • wortelfunctie

karakteristieke eigenschappen van functies
 • domein
 • bereik
 • nulpunt
 • extremen, minimum en maximum
 • stijgen en dalen
 • toenemend of afnemend stijgen of dalen

karakteristieke eigenschappen van grafieken
 • naam
 • snijpunt met de x-as
 • snijpunt met de y-as
 • top
 • andere bijzondere punten
 • symmetrie
 • asymptotisch gedrag inclusief horizontale en verticale asymptoot


Materiaal

 • papier of gekleurd papier
 • potlood of pen,
 • kleurpotloden of viltstiften
 • geodriehoek
 • schaar
 • lijm

Maak er iets moois van...:-)

©2004-2024 W.v.Ravenstein