Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
5. grafische verwerking met Excel

Lijn-, staaf-. stapel- en cirkeldiagrammen

Je kunt in Excel snel en handig grafieken tekenen:

 • Lijndiagrammen
 • Staafdiagrammen
 • Stapeldiagrammen
 • Cirkeldiagrammen

Statistische berekeningen in Excel

In Excel kun je snel berekeningen maken met veel getallen. Je gebruikt hierbij formules en de vulgreep. Excel bezit bovendien functies om centrum- en spreidingsmaten te berekenen.

 • Gemiddelde
 • Standaardafwijking
 • Kleinste
 • Q1
 • Mediaan
 • Q3
 • Grootste

Grafische verwerking bij frequentieverdelingen en de puntenwolk

Je kunt in Excel ook histogrammeen en frequentiepolygonen tekenen.

 • Histogrammen
 • Frequentiepolygonen
  • Relatief
  • Cumulatief
 • Puntenwolk
 • Best passende lijn

Voorbeeld

q12254img1.gif

extra opdracht Excel
PO wiskunde A 2016-2017

©2004-2024 W.v.Ravenstein