Oplossing week 11

Gebruik de volgende stellingen:

  • De som van een paar overstaande hoeken van een koordenvierhoek is 180. (stelling koordenvierhoek)
  • Een omtrekshoek is gelijk aan de helft van de middelpuntshoek die dezelfde koorde insluit als die omtrekshoek. (stelling van de omtrekshoek)

q13574img1.gif

©2004-2020 W.v.Ravenstein