Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Oplossing week 22

Iedere verborgen rechthoek komt overeen met 2 verschillende vertikale lijnen en twee verschillende horizontale lijnen die de rechthoek begrenzen.

Er zijn $\eqalign{\frac{5\times4}{2}=10}$ paren verschillende vertikale en evenzoveel paren verschillende horizontale lijnen. In totaal zijn er dus $10\times10$ rechthoeken in de figuur verstopt.

Uit de Pythagoras

©2004-2024 W.v.Ravenstein