Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Overzicht transformaties van grafieken 2

horizontale verschuiving

q7757img1.gif

Gegeven $f(x)=sin(x)$, vervang $x$ door $x-\frac{1}{3}\pi$. Je krijgt $f(x)=sin(x-\frac{1}{3}\pi)$.

  • De grafiek verschuift $\frac{1}{3}\pi$ naar rechts.
verticale verschuiving

q7758img1.gif

Gegeven $f(x)=sin(x)$. Tel 1 bij de functie op. Het functievoorschrift wordt $f(x)=sin(x)+1$.

  • De grafiek verschuift 1 omhoog.
spiegelen in de x-as

q7759img1.gif

Gegeven $f(x)=sin(x)$. Vermenigvuldig het functievoorschrift met -1. Je krijgt $f(x)=-sin(x)$.

  • De grafiek wordt gespiegeld in de x-as.
spiegelen in de y-as

q7760img1.gif

Gegeven $f(x)=sin(x)$. Vervang $x$ door $-x$. Het functievoorschrift wordt $f(x)=sin(-x)$.

  • De grafiek wordt gespiegeld in de y-as.
vermenigvuldigen t.o.v. de x-as

q7761img1.gif

Gegeven $f(x)=sin(x)$. Vermenigvuldig het functievoorschrift met $2$. Het functievoorschrift wordt $f(x)=2·sin(x)$.

  • De grafiek wordt vermenigvuldigd met een factor $2$ ten opzichte van de $x$-as.
vermenigvuldigen t.o.v. de y-as

q7762img1.gif

Gegeven $f(x)=sin(x)$. Vervang $x$ door $2x$. Het functievoorschrift wordt $f(x)=sin(2x)$.

  • De grafiek wordt vermenigvuldigd met een factor $\frac{1}{2}$ ten opzichte van de $y$-as.

©2004-2024 W.v.Ravenstein