Overzicht transformaties van grafieken 2

horizontale verschuiving

q7757img1.gif

Gegeven $f(x)=sin(x)$, vervang $x$ door $x-\frac{1}{3}\pi$. Je krijgt $f(x)=sin(x-\frac{1}{3}\pi)$.

  • De grafiek verschuift $\frac{1}{3}\pi$ naar rechts.
verticale verschuiving

q7758img1.gif

Gegeven $f(x)=sin(x)$. Tel 1 bij de functie op. Het functievoorschrift wordt $f(x)=sin(x)+1$.

  • De grafiek verschuift 1 omhoog.
spiegelen in de x-as

q7759img1.gif

Gegeven $f(x)=sin(x)$. Vermenigvuldig het functievoorschrift met -1. Je krijgt $f(x)=-sin(x)$.

  • De grafiek wordt gespiegeld in de x-as.
spiegelen in de y-as

q7760img1.gif

Gegeven $f(x)=sin(x)$. Vervang $x$ door $-x$. Het functievoorschrift wordt $f(x)=sin(-x)$.

  • De grafiek wordt gespiegeld in de y-as.
vermenigvuldigen t.o.v. de x-as

q7761img1.gif

Gegeven $f(x)=sin(x)$. Vermenigvuldig het functievoorschrift met $2$. Het functievoorschrift wordt $f(x)=2·sin(x)$.

  • De grafiek wordt vermenigvuldigd met een factor $2$ ten opzichte van de $x$-as.
vermenigvuldigen t.o.v. de y-as

q7762img1.gif

Gegeven $f(x)=sin(x)$. Vervang $x$ door $2x$. Het functievoorschrift wordt $f(x)=sin(2x)$.

  • De grafiek wordt vermenigvuldigd met een factor $\frac{1}{2}$ ten opzichte van de $y$-as.

©2004-2022 W.v.Ravenstein