Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Wat is een assenstelsel?

Een assenstelsel bestaat uit twee assen. Een x-as en een y-as. Op die manier kan je in het platte vlak aan elk punt coördinaten geven. Elk punt heeft op die manier een x-coördinaat en een y-coördinaat.

q7159img1.gif

q7159img2.gif

©2004-2023 W.v.Ravenstein