Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Oplossing week 5

Dat gemiddelde van de buitenste cijfers zal enkel een natuurlijk getal zijn als de som van die cijfers even is: de buitenste cijfers moeten daarom beide oneven of beide even zijn:

  • In het eerste geval kunnen de buitenste cijfers, onafhankelijk van elkaar, een element zijn van {1,3,5,7,9}. Elke keuze voor een eerste cijfer en elke keuze voor een laatste cijfer bepalen een nieuw getal waarvan het middelste cijfer dan vastligt; er zijn er zo 5·5 = 25.
  • In het tweede geval is het eerste cijfer een element van {2,4,6,8}, want beginnen met 0 levert geen echt driecijferig getal op, en voor elke keuze hieruit mag het laatste cijfer eender welk element van {0,2,4,6,8} zijn. Op dezelfde manier als hierboven levert dat nog 4·5 = 20 mogelijkheden.

Er zijn dus 25 + 20 = 45 getallen die uit drie cijfers bestaan en waarvan het middelste cijfer precies het (rekenkundig) gemiddelde is van de buitenste cijfers.

BRON

©2004-2023 W.v.Ravenstein