Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Oplossing week 20

Antwoord uit Pythagoras:

Er moeten minstens 15 blauwe knikkers in totaal zijn. Met meer dan 15 blauwe knikkers hebben minstens twee kleuren hetzelfde aantal. Er zijn dus precies 15 blauwe knikkers. De overige kleuren zijn er dan in de aantallen 1, 2, 3 en 4.

Pythagoras 50nr1 Pythagoras 50nr2

©2004-2024 W.v.Ravenstein