Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
B. Meneer van Dale wacht op antwoord


Opgave
  • Bereken 6 -1 x 0 + 2 : 2

Uitwerking

6 - 1 0 + 2 : 2
6 - 0 + 1
7


Toelichting

'Vermenigvuldigen en delen' gaan voor 'optellen en aftrekken' en niet anders...


Begrip en inzicht

Bij dit soort sommetjes is de volgorde belangrijk:

  • eerst tussen de haakjes
  • dan machtsverheffen
  • dan vermenigvuldigen en delen
  • dan optellen en aftrekken

Er was altijd een hoop gedoe over Meneer van Dale, maar uiteindelijk zal iedereen er zich maar bij neer moeten leggen. Dit zijn de afspraken.

Maar hoe zit het dan hiermee?

$\eqalign{4\cdot\frac{12+13}{5}=4\cdot\frac{25}{5}=4\cdot5=20}$

Als je dit uitrekent dan ga je kennelijk eerst optellen, dan delen en dan vermenigvuldigen. Dus waar je blijf je dan met je regels...!? Of kan het ook wel volgens de regels?

$\eqalign{4\cdot\frac{12+13}{5}}$ eerst vermenigvuldigen $\eqalign{\frac{48+52}{5}}$ dan delen $\eqalign{9\frac{3}{5}+10\frac{2}{5}}$ dan optellen $20$

Maar 'echt handig' kan je het niet noemen.

©2004-2024 W.v.Ravenstein