Oplossing week 24

De driehoeken ABC en DOB zijn gelijkvormig. Er geldt:

$
\eqalign{\frac{{BC}}
{{AC}} = \frac{{BO}}
{{DO}}}
$

Invullen geeft:

$
\eqalign{
  & \frac{{BC}}
{{AC}} = \frac{{BO}}
{{DO}}  \cr
  & \frac{{12}}
{5} = \frac{{6\frac{1}
{2}}}
{{DO}}  \cr
  & DO = 2\frac{{17}}
{{24}} \cr}
$

©2004-2020 W.v.Ravenstein