Oplossing week 25

q14084img9.gif

Bereken de lengte van de zijden. $PQ=\sqrt{2}$, $QR=3\sqrt{2}$ en $PR=2\sqrt{5}$. De driehoek $PQR$ is rechthoekig met $\angle Q=90^o$.

  • De oppervlakte is gelijk aan $\frac{1}{2}·\sqrt{2}·3\sqrt{2}=3$

©2004-2020 W.v.Ravenstein