Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Oplossing week 25

q14084img9.gif

Bereken de lengte van de zijden. $PQ=\sqrt{2}$, $QR=3\sqrt{2}$ en $PR=2\sqrt{5}$. De driehoek $PQR$ is rechthoekig met $\angle Q=90^o$.

  • De oppervlakte is gelijk aan $\frac{1}{2}·\sqrt{2}·3\sqrt{2}=3$

©2004-2023 W.v.Ravenstein