Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Oplossing week 28

Uitgewerkt geeft dit:

  • Beschouw  koppels als een pakketje van 2 personen. Dan zijn er $5!$ manieren om aan een ronde tafel met $10$ plaatsen te gaan zitten.
  • Binnen de koppels kunnen de personen nog wisselen. Dat kan op $2^5$ manieren.
  • Als je rotaties (waarbij de onderlinge postities bewaard blijven) beschouwt als hetzelfde moet je nog delen door $5$.

$\eqalign{\frac{5!·2^5}{5}}=768$

©2004-2023 W.v.Ravenstein