Oplossing week 28

Uitgewerkt geeft dit:

  • Beschouw  koppels als een pakketje van 2 personen. Dan zijn er $5!$ manieren om aan een ronde tafel met $10$ plaatsen te gaan zitten.
  • Binnen de koppels kunnen de personen nog wisselen. Dat kan op $2^5$ manieren.
  • Als je rotaties (waarbij de onderlinge postities bewaard blijven) beschouwt als hetzelfde moet je nog delen door $5$.

$\eqalign{\frac{5!·2^5}{5}}=768$

©2004-2020 W.v.Ravenstein