Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Het 20-tallig positiestelsel van de Maya's

De Maya's hadden een 20-tallig positiestelsel. Je ziet hieronder een overzicht van de 'cijfers' die ze gebruikte:

q7924img3.gif

Opdracht

In het plaatje hieronder staat een optelling van twee getallen die uit 4 cijfers bestaan.

q7924img4.gif

Welke getallen in het tientallig stelsel worden hier opgeteld en wat is de uitkomst?
Zet je antwoord in het tekstvlak hieronder.

TIP

q9121img1.gif

©2004-2024 W.v.Ravenstein