Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Onmogelijke figuren

Korte beschrijving

Onderwerp: Kijken naar en tekenen van onmogelijke figuren.
Voorkennis: Geen.
Materiaal: Bouwplaat, schaar, tekenpapier en tekenmateriaal.
Plaats: Onbelangrijk.
Tijd: 2 lesuren van 50 minuten.


Driebalk

De onmogelijke driebalk

Hiernaast zie je een eenvoudige "onmogelijke figuur" staan. Het is een onmogelijke driebalk (hij is opgebouwd uit drie balken). Probeer eerst even "los uit de hand", deze figuur na te tekenen.

Bouwplaat

Je zult wel gemerkt hebben dat het lastig is zoiets na te tekenen. Hieronder staat een ruimtelijk model (bouwplaat) van zo'n onmogelijke driebalk. Knip deze bouwplaat uit, en vouw langs de vouwlijnen het papier in een hoek van 90°.

Klik HIER voor een vergroting

Klik op de bouwplaat voor een vergroting

M.C.Escher

Hieronder staat een tekening van M.C.Escher. Je kunt in de tekening drie onmogelijke driebalken herkennen. Geef in de tekening aan waar je die driebalken kunt vinden.

Waterval
All works by M.C. Escher (c) 2000 Cordon Art BV - Baarn - the Netherlands.

De onmogelijke vierbalk

Naast driebalken heb je ook vierbalken:
Vierbalk

In de tekening hieronder kun je zien dat je van een onmogelijke driebalk een onmogelijke vierbalk kunt maken door de driebalk als het ware uit te schuiven:
Van drie- naar vierbalk

M.C.Escher 2

Hieronder staat nog een tekening van M.C.Escher. Je kunt in de tekening een onmogelijke vierbalk herkennen.

Trappen.....
All works by M.C. Escher (c) 2000 Cordon Art BV - Baarn - the Netherlands.

Het tweede lesuur heb je tijd om zelf een tekening te maken met als motief een driebalk of vierbalk.

BRON: Pythagoras 2-4 Jaargang 2 nummer 4

©2004-2024 W.v.Ravenstein