Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Sociaal constructivisme

Een voorbeeld om te laten zien dat het nooit wat kan worden met dat sociaal constructivisme en wiskunde. Op deze pagina stond:

q14912img1.gif

Nu zijn het nog wat weinig stemmen, maar de meerderheid (2 van de 3) vindt dat het niet kan, dus kan het niet.

Na een beetje zoeken op GOOGLE blijkt dat het wel degelijk kan. Sterker nog: er zijn (meestal) bij 4 willekeurige punten zelfs 6 mogelijkheden.

q14912img2.gif

Zie Vierkant construeren bij vier gegeven punten.

©2004-2024 W.v.Ravenstein