Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
De kerk van Zillis

De kerk van Zillis is wereldberoemd. De oorsprong van de kerk reikt tot in de zesde eeuw. Zelfs zijn er restanten gevonden die stammen uit de Romeinse tijd. In de achtste eeuw werd de kerk "ecclesia plebeia in Ciranes" (Kerk van het volk in Ziràn) genoemd.

De huidige vorm kreeg de kerk in de 12e eeuw. Uit deze tijd (of eerder) stamt waarschijnlijk het beroemde cassetteplafond, waarvan de meeste vierkante panelen met bijbelse voorstellingen uit het leven van Jezus zijn beschilderd.

©2004-2024 W.v.Ravenstein