Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Excel en de formule van Benford

Volgens Wikipedia geldt (in het algemeen) dat de kans op het cijfer $d$ op de $n$-de plaats:

$
\eqalign{P(d,n) = \sum\limits_{k = 10^{n - 2} }^{10^{n - 1}  - 1} {\log \left( {1 + \frac{1}
{{10k + d}}} \right)}}
$

Dat geeft dan bijvoorbeeld:

q14987img1.gif

In Excel heb ik de volgende functie gedefinieerd:

Function Benford(d, n)
   Start = 10 ^ (n - 2)
   Eind = 10 ^ (n - 1) - 1
   Som = 0
   For k = Start To Eind
      Som = Som + Log(1 + 1 / (10 * k + d)) / Log(10)
   Next
   Benford = Som
End Function
Dat werkt...smiley

©2004-2023 W.v.Ravenstein