Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Ik zoek werk

Ik ben inmiddels gestopt met lesgeven. Volledig afgekeurd maar nog niet dood... Ik heb me er (min of meer) bij neergelegd. Aan de andere kant was ik niet van plan om achter de geraniums te gaan zitten wachten op het definitieve einde. Dat is niet het idee.

Vandaar dat ik nog het een en het ander aan activiteiten probeer te ondernemen. Vanaf 1 januari 2020 ben ik derhalve gestart als startend ondernemer...

Lopende activiteiten

  • WisFaq
  • Wiskundeleraar
  • Wiswijzer
Plannen
  • Slapend rijk worden… en gezond…:-)

"Reality continues to ruin my life."
Bill Watterson

©2004-2024 W.v.Ravenstein