Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Oplossen met de GR

Neem aan dat je de vergelijking $20(\frac{1}{x}+\frac{1}{x+9})=1$ wilt oplossen.
Kies uit het hoofdmenu voor Equation. q9471img1.gif
Ga naar F3:Solver. q9471img2.gif
Vul de vergelijking in en kies voor Lower=0 en Upper=100. Dit is het domein waarin de GR de oplossing moet gaan zoeken. De waarde voor $x$ die je GR geeft slaat nergens op:-) q9471img3.gif
Kies voor SOLVE en je GR geeft de oplossing. q9471img4.gif
De oplossing van de vergelijking is $x=36$

Er is nog een oplossing...

Er is nog een oplossing van de vergelijking.
Kies nu voor Lower=-100 en Upper=0 en klik op SOLVE. q9594img1.gif
Je GR geeft dan de oplossing $x=-5$. Dat klopt wel... $x=-5$ is ook een oplossing van de vergelijking. q9594img2.gif
Het hangt nu van de context af of die oplossing betekenis heeft. Daar moet je dan maar 's over nadenken:-)

©2004-2023 W.v.Ravenstein