Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
A. Wiskundig probleemoplossen

Kerndoel 8 (onderbouw VO) Wiskundig probleemoplossen

Doelzin onderbouw VO:

 • De leerling lost wiskundige problemen en toepassingsproblemen op

Het gaat hierbij om:

 • herkennen of een probleem met wiskunde kan worden opgelost
 • analyseren van een niet- routinematig oplosbaar probleem en bedenken en uitvoeren van een aanpak;
 • gebruiken van heuristieken;
 • bewerken van de uitkomsten van berekeningen tot een oplossing van een probleem;1
 • reflecteren op aanpak, uitvoering en oplossing.

Te denken valt aan:

 • verhelderen van een probleem door relevante gegevens te selecteren;
 • gebruiken van getalreferenties en meetreferenties om ontbrekende gegevens in te schatten;
 • vooraf een inschatting geven van  de oplossing;
 • structureren van probleemsituaties met een schema of een abstract model;
 • gebruiken van heuristieken zoals guess and check, vereenvoudigen van het probleem, terugredeneren en het opdelen van het probleem in deelproblemen.

Conceptkerndoelen rekenen en wiskunde

1Dat zal wel 'verwerken van de uitkomsten van berekeningen tot een oplossing van een probleem' moet zijn.

©2004-2024 W.v.Ravenstein