Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
3. Zie ginds komt de stoomboot

 Een stoomvaartmaatschappij laat iedere dag, op het middaguur, een pakketboot uit Le Havre naar New York en een andere uit New York naar Le Havre afvaren. In elke richting duurt de reis precies 7 dagen.

Jan en Piet willen elkaar morgen tussen 11.00 en 12.00 uur treffen op het station. Ze spreken af dat ze een kwartier op elkaar zullen wachten en dan weer vertrekken.

Een vereniging kiest een secretaris uit twee kandidaten, Henk en Geertje. De ledenvergadering telt 9 mensen. Zes leden hebben “Geertje” op hun stembriefje geschreven; de andere drie “Henk”. Nadat de stembriefjes zijn opgehaald leest voorzitter Bertrand ze in willekeurige volgorde één voor één voor. Een mogelijke volgorde van de briefjes is HGHGGGHGG (H=Henk, G=Geertje).

Véronique werpt 2 dobbelstenen. Zolang ze dubbel gooit (tweemaal hetzelfde ogen) gooit ze opnieuw.

Teken een boomdiagram

  • ...

©2004-2024 W.v.Ravenstein