Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Opmerkingen ICT lerarenopleiding

Volgens de onderwijsmonitor:

  1. Lerarenopleidingen vo/bve voeren gericht beleid op ict in het onderwijs. Ze hebben vrijwel allemaal een visie op ict en een ict-investeringsplan of zijn ermee bezig. Docenten worden gestimuleerd om ict te gebruiken door hen inhoudelijk te ondersteunen en consequent de waarde van ict voor het onderwijs uit te dragen. Er is ook meer ruimte gekomen voor docenten om te experimenteren met ict.

  2. Zowel docenten als ict-coŲrdinatoren vinden dat ict leidt tot intensievere communicatie tussen docenten en studenten en tot samenwerkend leren. Daarnaast heeft het ook aantrekkelijker onderwijs en een rijkere leeromgeving tot gevolg.

  3. Veel docenten werken samen met docenten van de eigen opleiding.  Driekwart wisselt ideeŽn en informatie uit over het gebruik van ict in het onderwijs. Ongeveer tweederde werkt samen aan ict-rijke projecten en ontwikkelt samen kennis en vaardigheden. Met docenten van andere opleidingen wordt ook op deze terreinen samengewerkt, maar in mindere mate.

  4. Lerarenopleidingen werken samen met andere lerarenopleidingen bij de ontwikkeling van toets/itembanken, bij de vormgeving van afstandsonderwijs en bij de uitwisseling van ideeŽn omtrent de inzet van ict in het onderwijs. Lerarenopleidingen werken op twee gebieden samen met scholen. Er wordt samengewerkt aan de ontwikkeling van elektronisch lesmateriaal en er worden ideeŽn uitgewisseld over de inzet van ict in het onderwijs.

BRON: ICT in cijfers - ICT-onderwijsmonitor studiejaar 2004/2005

©2004-2024 W.v.Ravenstein