Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Statistiek 1-3

q1988img1.gif

In deze cursus komen verschillende aspecten aan bod rondom het thema beschrijvende statistiek. Naast een bredere kijk op het doen van (wetenschappelijk) onderzoek is er aandacht voor informatieverwerking en statistiek van de basisvorming en we kijken we naar correlatie en regressie.

Naast theorie gaan we ook zelf een (eenvoudig) statistisch onderzoek doen.

Het motto van deze cursus:

"Het domweg (laten) berekenen van getallen (gemiddelde, mediaan, modus en later ook de spreidingsmaten) is dus niet de bedoeling van beschrijvende statistiek."

In december 2010 heb ik de cursus vernieuwd. Een andere opzet, vernieuwde leerroute en dito reader, antwoorden... Ik ben zelf erg in mijn nopjes met de 'toets in tweetallen' en de kennismaking met 'opzet van een onderzoek'.


©2004-2024 W.v.Ravenstein