Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast




2.3 Wiskundesectie en wiskundedocenten

Is actief binnen de wiskundesectie op school en in de bredere community van wiskundedocenten
  1. Houd een map bij waarin je je deelname aan sectievergaderingen, rapportvergaderingen, etc. beschrijft.
  2. Bezoek de studiedag van de Nederlandse Vereniging voor Wiskundeleraren en bestudeer de website van de NVvW. Vat samen welke betekenis dit voor je toekomst kan hebben.

©2004-2024 W.v.Ravenstein