Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
4.1 Passende toetsvormen

Kan bij verschillende soort vaardigheden een passende toetsvorm kiezen en ontwerpen zoals: schriftelijk, mondeling, praktische opdracht, computertoets, practicum, geďntegreerde wiskundige activiteit.
  1. In een tweede klas geef je de volgende opdracht: “Houd gedurende twee weken gas-, electriciteitsverbruik en buitentemperatuur bij”. Verwerk deze gegevens in grafieken en tabellen.
    Uit 1.1: „Algebra voor de lerarenopleiding‟

  2. Ontwerp een toets, waarbij het programma VU-grafiek wordt ingezet.

  3. Maak bij een bestaande praktische opdracht in een schoolmethode een rubric.

©2004-2024 W.v.Ravenstein