Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
1.3.1 Mogelijkheden en beperkingen


Kent de mogelijkheden en de beperkingen van ICT middelen voor wiskunde.
  1. Bestudeer de algebra-applets van het wisweb, onderscheid ze in model-applets en oefenapplets. Zoek bij een gekozen algebrahoofdstuk bijpassende applets en beoordeel ze op hun bruikbaarheid voor klassikale instructie en voor bruikbaarheid voor zelfwerkzaamheid van de leerlingen
    zie ook artikel Jos Tolboom, Euclides nr.2, 2005

  2. Verzorg een aantal lessen waarbij ICT ingezet wordt, maak je keuzes zichtbaar, en evalueer de lessen.

©2004-2024 W.v.Ravenstein