Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
2.1.2 Andere vakken

Heeft zicht op ondersteunende rol van wiskunde in andere vakken.
  1. Laat met voorbeelden zien hoe wiskunde gebruikt wordt bij economie, biologie, aardrijkskunde en natuurkunde.
  2. Op welke manieren wordt er bij diverse vakken gerekend met procenten? Onderzoek dit op jouw stageschool. Doe eventuele aanbevelingen hoe dit verbeterd kan worden.
    Zie bijlage 7 van 1.2: 'Rekenen voor de lerarenopleiding'

©2004-2024 W.v.Ravenstein