2.4.1 Actuele ontwikkelingen

Is op de hoogte van actuele ontwikkelingen op het gebied van wiskundeonderwijs.
  1. Ontwerp een vakoverstijgend project (samen met lio‟s/collega‟s andere vakken). Het beoordelingsschema „Ontwerpen‟ geeft zicht op de kwaliteitscriteria.

  2. Bestudeer het thema Doorlopende leerlijnen in de Kennisbank Wiskunde (3.19). Wat zijn voor de praktijk van het lesgeven de belangrijkste gevolgen van het werken met referentieniveaus? Wat is daarvan te merken op je stageschool?

  3. Bekijk globaal de laatste twee jaargangen van Euclides, de Nieuwe Wiskrant en de Wiskunde-E-brief. Maak een overzicht van actuele ontwikkelingen. Geef aan welke positie je inneemt ten aanzien van die ontwikkelingen.

©2004-2022 W.v.Ravenstein