Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
3.5.1 Beginsituatie

Kan de verschillende beginsituaties van de leerlingen inschatten (ook leerlingen met andere culturele achtergrond).
  • Lees de hoofdstukken 11, 12 en 13 uit 2.1, „Wiskunde in de basisvorming‟. Geef een schriftelijke samenvatting. Wat herken je vanuit je praktijkervaring, tot welke voornemens en tips leidt dit?

©2004-2024 W.v.Ravenstein