4.3.1 Fouten analyseren en feedback geven

Kan de fouten van leerlingen analyseren en adequate feedback geven.
  1. Als antwoord van een opgave schrijft een leerling op het bord: $\sqrt(4)=+2$ of $-2$. Een andere leerling vraagt jou: “Is dat goed?” Hoe reageer je?
    Uit 1.1: „Algebra voor de lerarenopleiding‟

  2. Neem van (een aantal) leerlingen de schriften in en beoordeel de gemaakte opgaven. Bekijk onder andere of er berekeningen staan bij de uitwerkingen, let op eenheden, etc. Geef leerlingen concrete verbeterpunten mee.
    Uit 7.8: „Katern 7 Toetsing‟

©2004-2022 W.v.Ravenstein