Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
6. Drie dochters

q5712img1.gif

Twee mannen lopen op straat, zegt A: "Ik weet een leuk raadsel."
"Zeg op", zegt B.

A: "Ik heb drie dochters en het product van hun leeftijden is 36. Hoe oud zijn ze?"
B: "Dat weet ik nog niet!"
A: "Ik geef je nog een hint: Het huisnummer aan de overkant is de som van hun leeftijden."
B: "Ik weet het nog niet!"
A: "Okee, de laatste aanwijzing: Mijn oudste dochter speelt heel goed piano!"

  • Hoe oud zijn die dochters?

©2004-2024 W.v.Ravenstein