Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
1. Vooraf

Een docent moet in staat worden geacht te bepalen of het lesmateriaal dat hij/zij wil gebruiken voldoet aan de eisen voor wat betreft bruikbaarheid, kwaliteit en inzetbaarheid. Dat is nog niet zo eenvoudig.

In deze leerroute geef ik daarvoor wat tips, suggesties, diepere gedachten en enkele intrumenten die je daar bij in kan zetten.

Gestart op zaterdag 16 oktober 2010 naar aanleiding van 'Internet en wiskundeonderwijs 2010'. Met grote dank aan alle bijdragen van de studenten wiskunde van jaar 3 in het studiejaar 2010-2011.

Praktijkgids digitaal lesmateriaal

©2004-2024 W.v.Ravenstein