Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Hint

q5910img1.gif

Het gele parallellogram heeft dezelfde oppervlakte als de rode driehoek!
Dus: b·10 = 1/2·b·?
De hoogte van de rode driehoek is 20 en dan iets met gelijkvormigheid...

©2004-2023 W.v.Ravenstein