Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Substitutie, innovatie en transformatie

Als het gaat om het gebruik van technologie dan wordt vaak het onderscheid gemaakt tussen substitutie, innovatie en transformatie:

  • Bij substitutie worden bestaande middelen of praktijken vervangen door ICT. Het resultaat is veelal een verbetering, maar we doen de dingen niet wezenlijk anders. We doen de dingen beter met ICT.
  • Bij innovatie is sprake van het invoeren van nieuwe ideeën, goederen, diensten en processen. Dit gaat een stap verder dan substitutie. We doen de dingen anders en beter met ICT.
  • Bij transformatie is sprake van een diepgaande, fundamentele, en duurzame verandering. We doen andere dingen, met betere resultaten.

©2004-2024 W.v.Ravenstein