Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
rekenen met letters

Haakjes wegwerken

$
a(b + c) = ab + ac
$

voorbeelden

Haakjes wegwerken

$
\left( {a + b} \right)\left( {c + d} \right) = ac + ad + bc + bd
$

voorbeelden

Merkwaardige producten

$
\eqalign{
& \left( {a + b} \right)^2 = a^2 + 2ab + b^2 \cr
& \left( {a - b} \right)^2 = a^2 - 2ab + b^2 \cr
& \left( {a + b} \right)\left( {a - b} \right) = a^2 - b^2 \cr}
$

voorbeelden

Rekenen met breuken

vereenvoudigen
vermenigvuldigen
optellen
delen

zie breuken

Letterrekenen met breuken

teller en noemer delen door hetzelfde
optellen gelijnamige breuken
optellen van niet-gelijknamige breuken
vermenigvuldigen en delen van breuken

zie meer breuken

De wetenschappelijke notatie

grote en kleine getallen schrijf je in de wetenschappelijke notatie

$
\eqalign{
& 123000000 = 1,23 \cdot 10^8 \cr
& 0,00000003 = 3 \cdot 10^{ - 8} \cr}
$

Rekenregels machten en letters en het herleiden van machten

$
a^p  \cdot a^q  = a^{p + q}
$

$
\left( {a^p } \right)^q  = a^{pq}
$

$
\left( {ab} \right)^p  = a^p  \cdot b^p
$

$
\frac{{a^p }}
{{a^q }} = a^{p - q}
$

©2004-2024 W.v.Ravenstein