Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
evenwijdige, snijdende en kruisende lijnen

In de ruimte zijn er bij twee lijnen drie mogelijkheden:

q6732img1.gif1.

De lijnen snijden. Snijdende lijnen hebben een snijpunt.

De lijnen door AB en EP snijden elkaar. Ze liggen immers in één vlak, dus als ze niet evenwijdig lopen dan snijden ze vast ergens...

Zie meer uitleg

q6732img2.gif2.

De lijnen zijn evenwijdig. De lijnen hebben dezelfde richting.

De lijnen door AB en HG hebben dezelfde richting, dus zullen ze elkaar nooit snijden.

q6732img3.gif3.

De lijnen kruisen. Ze zijn niet evenwijdig en snijden ook niet.

De lijnen door BE en DH lopen niet evenwijdig. Ze liggen niet in hetzelfde vlak, dus zullen ze elkaar ook niet snijden. Ze kruisen.

©2004-2024 W.v.Ravenstein