Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
gemiddelde, modus en mediaan

gemiddelde

het gemiddelde is de som van alle waarnemingsgetallen gedeeld door het aantal

modus

dit is het waarnemingsgetal dat het meeste voorkomt

mediaan

dit is het middelste getal als je alle waarnemingsgetallen op volgorde zet

q6761img1.gif

het gemiddelde is:

$
\large \frac{{4 + 2 \cdot 5 + 11 \cdot 6 + 6 \cdot 7 + 3 \cdot 8 + 10}}
{{24}} = 6,5
$

Cijfers tellen allemaal mee!

de modus is:

6

de 6 komt het meeste voor

de mediaan is:

6

zie toelichting

In het voorbeeld zijn de cijfers de waarnemingsgetallen en de aantallen de frequenties.

©2004-2024 W.v.Ravenstein