Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
telproblemen

Boomdiagram

Ik heb 2 vazen met knikkers. In vaas 1 en 2 zitten 3 witte, 2 rode, 5 blauwe en 2 paarse knikkers.

Op hoeveel manieren kan je uit elke vaas een knikker pakken zodat de eerste knikker wit is en de tweede knikker rood, of alleen de eerste knikker wit of alleen de tweede knikker rood?

Antwoord: zie boomdiagram

q6808img1.gif

Wegendiagram

Hoeveel 'codes' kan je maken met drie keer kiezen uit drie verschillende letters?

Om van I. naar IV. te komen zijn er steeds 3 verschillende wegen. Het totaal aantal manieren om van I. naar IV. te gaan is 27.

Er zijn 27 verschillende codes.

q6808img2.gif

©2004-2024 W.v.Ravenstein