Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
opgave 30 (V)

Bij een draagkabel van de hangbrug in figuur 1.10 hoort de formule:

$h=0,01x^{2}+7$

Hierin is x in meters en h de hoogte van de kabel boven het wateroppervlak in meters.

q7135img1.gif
figuur 1.10

  1. Hoeveel meter is de weg boven het water?
  2. Hoe hoog zijn de pylonen?
  3. Ter gelegenheid van de feestdagen is tussen de punten P en Q op de draagkabels een 45 meter lange horizontale draad met kerstverlichting gespannen.
    Op welke hoogte hangen de lampjes boven de weg?
  4. Tussen de pylonen zijn twee hangkabels met een lengte van 8,5 meter.
    Is de afstand tussen deze kabels meer of minder dan 70 meter?
    Licht je antwoord toe met een berekening.

Getal en Ruimte - havo/vwo - klas 2

©2004-2024 W.v.Ravenstein