Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Nul is niet niks

Hieronder zie je een aantal vragen waarin verschillende eigenaardigheden van het getal nul aan de orde komen. Beantwoord deze vragen zo goed mogelijk:

  • Waar en wanneer wordt het getal nul voor het eerst gebruikt ?
  • Wat betekent de nul in het getal 123098 ?
  • Wat is $\frac{1}{0}$ en $\frac{0}{0}$?
  • Wat is de waarde van bijvoorbeeld 20 ? En waarom is dat zo ?
  • En hoe zit het dan met 00 ?
  • Waarom is 0!=1 ?
  • Wat is een natuurlijk getal ? Is 0 een natuurlijk getal ?
  • Nul speelt een bijzondere rol bij roulette. Welke rol is dat ?
  • Bij tennis spreekt men over 'fifteen-love'. Waar komt die 'love' vandaan ?
  • Zoek nog minstens één ander voorbeeld van iets, waarbij 0 een bijzondere rol speelt.
 

"Een geheimzinnig getal, dat zijn leven begonnen is als een lege plek op een telraam, later optrad als een geschreven teken dat aangaf op welke plaats een leegte aanwezig was, dat wil zeggen iets anders afwezig was... "
Uit: Woordenboek van eigenaardige en merkwaardige getallen

©2004-2024 W.v.Ravenstein