Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Wat is een verhouding?

Een verhouding tussen twee grootheden geeft aan hoeveel keer groter of kleiner de ene grootheid is ten opzichte van de andere.


Voorbeeld: voor 1 ons kaas betaal je 2 euro. Als je 5 ons koopt dan betaal je 10 euro. Het gewicht en de prijs die je moet betalen verhouden zich als '1 staat tot 2' of '1:2' of ook $\large\frac{1}{2}$.

Je spreekt ook wel over rechtevenredig. Met de formule $p=a\cdot g$ kan je het verband tussen g (gewicht) en p (prijs) beschrijven. De waarde van 'a' noemen we dan de evenredigheidsconstante. In het voorbeeld is 'a' de prijs van de kaas per ons. Aan het woordje 'per' kan je meestal snel herkennen dat je te maken hebt met een lineair verband.

Als je het verband tussen g en p weergeeft als grafiek dan is dat een rechte lijn door de oorsprong. De 'evenredigheidsconstante' is dan de richtingscoëfficiënt van de rechte.

Wat is een verhoudingstabel?

©2004-2023 W.v.Ravenstein