2. verticale verschuiving

Gegeven $f(x)=sin(x)$. Tel 1 bij de functie op. Het functievoorschrift wordt $f(x)=sin(x)+1$. De grafiek verschuift 1 omhoog.

q7758img1.gif

©2004-2020 W.v.Ravenstein