7. toetsopgaven als voorbeelden

Hier kan je een aantal voorbeelden vinden van toetsopgaven over transformaties van de grafieken van goniometrische functies.


Opgave 1

Geef aan hoe de grafiek van de volgende functie uit een standaardgrafiek ontstaan en geef de evenwichtsstand, de amplitude, de periode en de coördinaten van het beginpunt.
$f(x)=-2+3\sin(x-{\textstyle{1 \over 4}}{\rm{\pi }})$


Opgave 2

Geef aan hoe de grafiek van de volgende functie uit een standaardgrafiek ontstaan en geef de evenwichtsstand, de amplitude, de periode en de coördinaten van het beginpunt.
$g(x) = 2-{\textstyle{1\over 2}}\cos (2(x+{\textstyle{1\over 2}}{\rm{\pi}}))$


Opgave 3

De grafiek van $f$ ontstaat uit die van $y=sin(x)$ door achtereenvolgens de volgende transformaties toe te passen:
  • vermenigvuldigen ten opzichte van de x-as met 3
  • translatie $(\frac{1}{2}\pi,-3)$
  • vermenigvuldigen ten opzichte van de y-as met $\frac{1}{2}$

Stel een formule van $f$ op.

©2004-2020 W.v.Ravenstein