Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Overzicht transformaties van grafieken 1

Horizontale verschuiving

Vervang 'x' door 'x-a' als je de grafiek 'a' naar rechts wilt verplaatsten.

q7030img1.gif

Als je f(x)=x2+x+1 bijvoorbeeld 3 naar rechts wilt verschuiven dan krijg je:

g(x)=(x-3)2+(x-3)+1
g(x)=x2-6x+9+x-3+1
g(x)=x2-5x+7

Verticale verschuiving

Tel bij f(x) de verticale verschuiving op.

q7030img2.gif

Als je f(x)=x2+x+1 bijvoorbeeld 4 naar beneden wilt verschuiven dan trek je er 4 van af.

g(x)=x2+x+1-4
g(x)=x2+x-3

Vermenigvuldigen met een factor a t.o.v. de x-as

Vermenigvuldig het functievoorschrift met de factor 'a'.

q7030img3.gif

Als je f(x)=x2+x+1 met een factor 2 wilt vermenigvuldigen dan krijg je:

g(x)=2(x2+x+1)
g(x)=2x2+2x+2

Vermenigvuldigen met een factor a t.o.v. de y-as

Vervang 'x' in het functievoorschrift (bij vermenigvuldigen met de factor a) door $\frac{1}{a}$x.

q7030img8.gif

Als je f(x)=x2+x+1 met een factor 2 wilt vermenigvuldigen dan krijg je:

g(x)=($\frac{1}{2}$x)2+($\frac{1}{2}$x)+1
g(x)=$\frac{1}{4}$x2+$\frac{1}{2}$x+1

Spiegelen in de x-as

Vermenigvuldig het functievoorschrift met $-1$

q7030img4.gif

Als je f(x)=x2+x+1 wilt spiegelen in de x-as dan krijg je:

g(x)=-x2-x-1

Spiegelen in de y-as

Vervang in het functievoorschrift '$x$' door '$-x$'

q7030img5.gif

Als je f(x)=x2+x+1 wilt spiegelen in de y-as dan krijg je:

g(x)=(-x)2+(-x)+1
g(x)=x2-x+1

 Overzicht transformaties van grafieken

©2004-2024 W.v.Ravenstein