Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
formules op de grafische rekenmachine

Formule, tabel en grafiek

Bij een gegeven formule kan je een tabel maken en een grafiek plotten.

Opties van de GR

Formules invoeren, grafieken plotten en tabellen maken.
Bij een gegeven x-waarde de y-waarde berekenen.
De coördinaten van snijpunten en toppen bepalen.
De coördinaten van de snijpunten met de x- of y-as bepalen.

Formules en de GR

Leontine zet een bedrag van 100 euro op een spaarrekening.
Het gespaarde bedrag is na $t$ jaar gelijk aan: $B=100\cdot1,05^{t}$.
Hierin is $B$ in euro`s.

  1. Hoeveel procent rente krijgt Leontine per jaar?
  2. Schets de grafiek van $B$. Een geschikt venster is Xmin=0, Xmax=20, Ymin=0 en Ymax=300.
  3. Welk bedrag staat na 8 jaar op de spaarrekening van Leontine?
  4. Na hoeveel jaar is het saldo uitgegroeid tot €180? Rond af op gehelen.
  5. Leontine wil de spaarrekening opheffen op het moment dat het ingelegde bedrag verdubbeld is.
    Na hoeveel jaar is dat het geval? Rond af op één decimaal.

 Getal & Ruimte HAVO A deel 1 pag. 180

©2004-2023 W.v.Ravenstein