Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
routes in een rooster

Routes in een rooster

q7883img1.gif

Het aantal kortste routes van A naar B in het rooster is gelijk aan:

$
\left( {\begin{array}{*{20}c}
9\\
4\\
\end{array}} \right) = 126
$

Je moet immers 9 keer een keuze maken tussen 'Oost' en 'Noord' en daarbij 4 keer 'Oost' kiezen.

Maar $
\left( {\begin{array}{*{20}c}
9\\
5\\
\end{array}} \right)
$ kan natuurlijk ook.

Het aantal kortste routes van A naar B via P is gelijk aan:

$
\left( {\begin{array}{*{20}c}
3\\
1\\
\end{array}} \right) \times \left( {\begin{array}{*{20}c}
6\\
3\\
\end{array}} \right) = 60
$

Onvolledige roosters

Om in een onvolledig rooster het aantal kortste routes van P naar Q te bepalen zet je bij elk kruispunt het aantal routes om er vanuit P te komen.

q7883img2.gif

q7883img3.gif

©2004-2023 W.v.Ravenstein