Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
voorkennis algebraische vaardigheden

Letterrekenen

a(b + c) = ab + ac
(a + b)(c + d) = ac + ad + bc + bd

(x + 2)(x - 5) = x² - 3x -10
(x - 3)² = x² -6x +9
(x - 4)(2x + 1) = 2x² - 7x -4

Breuken vermenigvuldigen

"teller keer teller en noemer keer noemer"

Afspraak:

  • Vereenvoudig breuken zo ver mogelijk
  • Haal zo mogelijk de helen uit een breuk.

Vergelijkingen oplossen

Je lost een vergelijking op door 'm stap voor stap eenvoudiger te maken.

5(x + 2) = x - 2
5x + 10 = x - 2
4x +10 = -2
4x = -12
x = -3

©2004-2023 W.v.Ravenstein