Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
empirische kansen

Theoretische kans

Een theoretische kans is een kans die je kunt berekenen. Je hoeft daarvoor geen experiment uit te voeren.

Voorbeeld

Voor het gooien met een 'eerlijke' dobbelsteen geldt:

P(aantal ogen is 5)=$\large\frac{1}{6}$

Empirische kansen

Empirische kansen volgen uit onderzoeksresultaten. Dat kan een kansexperiment zijn of een onderzoek naar statistische gegevens.

De kans op een gebeurtenis G schat je met de relatieve frequentie:

$P(G)=\Large\frac{frequentie\,van\,G}{totaal\,aantal\,experimenten}$

Volgens de wet van de grote aantallen krijg je een goede schatting als je gegevens bebaseerd zijn op een groot aantal waarnemingen.

In de kruistabel zijn van elke leerling uit klas 4 havo B twee kenmerken verwerkt, geslacht en leeftijd:

q7891img1.gif

Met een kruistabel kan je allerlei kansen berekenen.

P(16 jaar en jongen)=$\large\frac{9}{30}$
P(een meisje van 15)=$\large\frac{6}{30}$
P(een meisje of 15 jaar)=$\large\frac{20}{30}$
P(dat een jongen 16 is)=$\large\frac{9}{12}$
P(dat een 16 jarige een meisje is)=$\large\frac{5}{14}$

©2004-2023 W.v.Ravenstein