Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
centrummaten bij een klassenindeling

Bij het berekenen van het gemiddelde gebruik je bij een klassenindeling het klassenmidden van elke klasse. Het gemiddelde van de klassemiddens is dus een schatting van het 'echte' gemiddelde.

De modale klasse is de klasse met de grootste frequenties.

De mediaan kan je vinden op de gebruikelijk manier waarbij je bepaalt in welke klasse de mediaan zich bevindt.

©2004-2024 W.v.Ravenstein