Actueel
Archief
Culinair
Didactiek
Documentatie
Etalage
Formules
Fotoboeken
Functies
Geschiedenis
ICT
ICTauteur
Laatste nieuws
Lesmateriaal
Muziek
Natuur
Onderwijs
Ontspanning
Persoonlijk
Probleemaanpak
Proeftuin
Puzzels
Rekenen
Rekenmachines
Ruimtemeetkunde
Schoolwiskunde
Snippers
Systeem
Taal van de wiskunde
Vergelijkingen
Verhalen
WisFaq
WisKast
Wat zijn procenten?

Wat zijn procenten?

In plaats van '5 van de 20' en '6 van de 74' is het handiger om uit te rekenen wat het percentage is. Percentages zijn niets anders dan breuken met '100' als noemer.

$\frac{5}{20}\times100\%=25\%$ en $\frac{6}{74}\times100\%\approx 8,1\%$

Met de percentages is de verhouding 'afname' en 'wat je had' makkelijker te vergelijken.

Zeven soorten vragen met procenten

  • Hoeveel procent is 23 van 78?
  • Een hoeveelheid neemt toe van 38 tot 47. Hoeveel procent is de toename?
  • Een hoeveelheid neemt af van 47 tot 38. Hoeveel procent is de afname?
  • Hoeveel is 11,8% van 580?
  • Een hoeveelheid van 250 neemt met 8% toe. Hoeveel is de nieuwe hoeveelheid?
  • Een hoeveelheid van 250 neemt met 8% af. Hoeveel is de nieuwe hoeveelheid?
  • Een hoeveelheid neemt met 12% toe tot 1456. Wat was de oorspronkelijke hoeveelheid?
  • Een hoeveelheid van 298 is 58% van het totaal. Hoeveel is het totaal?

Afspraken:

  • Gebruik bij nieuw en oud hetzelfde aantal decimalen
  • Geef procenten (tenzij anders vermeld) in één decimaal nauwkeurig

Documenten:

Inhoudsopgave

©2004-2024 W.v.Ravenstein